Laravel

Vadászképzés

Aktuális képzések

Helyszín Időpont Jelentkezési határidő

Jelentkezés

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • Felnőttképzési szerződés aláírása
 • A szükséges személyes dokumentáció másolatának leadása oktatási központunkban
 • Megfelelő ütemezés szerinti fizetési kötelezettségek rendezése az első tanfolyami nap megkezdéséig.
 • Betöltött legalább 15. életév (vizsga letételének feltétele legalább 17 év betöltése)
 • Magyarországi lakóhellyel való rendelkezés igazolása
 • A képzésbe kerüléshez szükséges az egyéni jelentkezési lap kitöltése
 • Lakcímkártya, személyigazolvány bemutatása, illetve aláírással ellátott fénymásolatának átadása a tanfolyamszervező részére
 • Képzési- és vizsgadíj teljes összegű megfizetése
 • Képzésbe bekapcsolódó személy hozzájárulása az igazolás kiállítása céljából természetes személyazonosító adatai és lakcímadatai képző szerv általi kezeléséhez.

VIZSGA FELTÉTELEI

Vizsgát csak a jelölt állandó lakhelye szerinti megyei Vadászkamara Állami Vadászvizsga Bizottsága előtt lehet tenni. Mi ebben segítségedre leszünk, elintézzük a vizsgára jelentkezést, bejelentünk a Vadászkamarához.

Feltételek

 Vadászvizsgát tehet:

 • Magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar és nem magyar állampolgár
 • aki a 17. életévét betöltötte
 • aki részt vett vadászvizsgát megelőző kötelezőtanfolyamon.

A vizsgára bocsátás további feltétele a vizsgadíj megfizetése.

Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni.

Képzés díja

149 000Ft

A képzés díját rendezheti átutalással a Pannon Oktatási Központ Kft. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 50800111-15556291-00000000 számú számlájára, vagy személyesen az irodánkban.

Kedvezményes díj

139 000Ft

A képzés díjának egyösszegű fizetése esetén.

Vizsga díja

20 000Ft

Képzési tematika, tananyagegységek

Óraszám összesen: 100 óra

Elméleti órák: 70 óra

Gyakorlati órák: 30 óra

A képzés során megszerezhető ismeretek

Elméleti oktatás témakörei, elsajátítható ismeretek:

 • vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei
 • fegyverismeret, ballisztika, valamint a vadászlőfegyver biztonságos kezelése, és megfelelő szintű lőkészség elsajátítása
 • balesetvédelem, lőtt sérülések ellátása és elsősegélynyújtás
 • az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségek, a lőtt vad kezelése és a vadhús felhasználása és higiéniája
 • vadászható emlős és madárfajok, a velük összetéveszthető védett fajok
 • vadászati módok, eszközök, és vadászkutyafajták használata
 • vadgazdálkodás
 • vadgazdálkodási berendezések
 • trófeabírálat
 • a természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezései, illetve gyakorlati feladatai
 • vadászati hagyományok, kultúra
 • a vadászati igazgatás rendszere, hazai és nemzetközi vadászati szervezetek a vadászati jog legfontosabb rendelkezései
 • jogszabálysértések szankciórendszerével kapcsolatos elméleti ismeretek

Gyakorlati oktatás témakörei, gyakorlati foglalkozások elsajátítható ismeretek:

 • 2 órás elsősegélynyújtással (lőtt sérülések ellátása, vérzéscsillapítás, újraélesztés) kapcsolatos foglalkozás
 • gyakorlati lővizsga előtti kötelező lőgyakorlat
 • igazolt részvétel egy apróvadas és egy nagyvadas jellegű vadászterület vadgazdálkodási és vadászati berendezéseinek komplex bemutatóján, ahol a vadászat különböző módjainak természetbeni modellezett bemutatása is megtörténik.

Vadászvizsga

Illetékes vadászkamarák által kerülnek megszervezésre és lebonyolításra, nem a képzés része.

 

Kiknek ajánljuk a képzést?

Olyan érdeklődőknek ajánljuk a képzést, akiket érdekel a vadászat, akár hobbiból, akár megélhetésből szeretnének vadászni.

A sikeres vadászvizsga után már elsajátottál minden szükséges ismeretet, jól tudod, hogyan, hol és mire vadászhatsz, alaposan ismered a szabályokat, és már csak néhány lépés választ el, hogy fegyvert foghass és részt vehess a vadászatokon. Összegyűjtöttük a még hátralévő teendőket és a legfontosabb tudnivalókat. 

 

A vadászvizsga után

Az Állami Vadászvizsga mellett a fegyvervizsga megléte is kötelező. Ezek sikeres teljesítése után teljes jogú vadászként foghatsz fegyvert a kezedbe. Teljes jogú tagként vehetsz részt társaságod vadászatain vagy más területen, mint vendég, esetleg, mint bérvadász. Lőfegyverrel, íjjal, esetleg ragadozó madárral is vadászhatsz. Ragadozó madár tartására azonban engedélyt kell szerezni.

A vadászvizsga a megyei vadászkamaránál történik. Három részből áll, az elméleti vizsgából, a hatósági fegyvervizsgából és a gyakorlati lövészeti vizsgából. A lövészeti vizsgát azonban az elméleti rész előtt meg kell csinálni, ez koronglövésből és puskás céllövészetből áll. Ez a fegyvervizsga csak a hosszú lőfegyveres részt fedi, tehát maroklőfegyverre nem lehet vizsgázni a keretében. Sikeres vizsga után határozatot kapsz, ez alapján vásárolhatod meg a lőfegyvered, melyet a vásárlás után 8 napon belül be kell mutatnod a helyi igazgatásrendészeten, ahol kitöltik a fegyvertartási engedélyt.

 

A fegyvertartásról

A fegyvertartáshoz pszichológiai és II. csoportos egészségügyi alkalmassági igazolásra van szükség. Valamint az előírások szerint a lőfegyver tárolóhelyet is ki kell alakítani. Az engedélykérelmet a lakhely szerinti igazgatásrendészeten kell beadni, ha már megvannak a szükséges igazolások és papírok. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelmet is be kell nyújtani. Az engedélyezési eljárás során a tárolóhelyet is ellenőrzik.

Azonban vadászfegyver tartási engedéllyel csak olyan B, C, D kategóriájú lőfegyver tartható, amely a vadászatra jogszerűen használható eszközök között szerepel. Vadász célú engedély alapján rövid lőfegyver (maroklőfegyver), öntöltő golyós puska, olyan öntöltő sörétes fegyver, melynek tára nincs 2 lőszer kapacitásra redukálva nem tartható. A tartható fegyverek száma nem korlátozott.

 

Hogyan vadászhatsz?

Magyarországon vadászni vadászjegy, vagy vadászati engedély birtokában lehet. A vadászjegy kiadása a lakóhely szerinti Vadászkamara területi szervezeténél igényelhető a vadászvizsga eredményes letétele és a vadász felelősség és baleset biztosítási szerződés megkötése után. A vadászlőfegyver megszerzésére, megvásárlására, tartására az illetékes rendőrhatóságtól kapható meg az engedély. Az éves vadászjegy kiváltása 10000 Ft, valamint még 4000 Ft kamarai tagsági díj és 1000 Ft biztosítás is fizetendő.

 

Ki a vadász?

Vadász tehát az a személy lehet, aki rendelkezik:

 • vadászjeggyel,
 • az illetékes rendőrhatóság által kiállított vadászlőfegyver-tartási engedéllyel, illetve
 • a ragadozó madárral való vadász esetén a természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel,
 • a vadászíjjal vadászó vadász esetében az illetékes rendőrhatósági vadászíj-tartási engedéllyel.

 

Hol vadászhatsz?

Vadászni természetesen csak adott helyeken lehet. A törvény szerint vadászterületnek minősül hasznosítási formájától függetlenül, az a földterület, valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt elér, és szemközti határvonalainak távolsága legalább háromezer méter. Továbbá, ahol a vad szükséges táplálékot megtalálja, a természetes szaporodási feltételei, valamint a természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott.

 

 

Hogyan vadászhatsz?

Vadászni mindig csak a törvény által nem tiltott módon és csak a vadászat rendjének megfelelően lehet, a vadászat rendjének megtartásával. A vadászterületen évente az éves vadgazdálkodási tervben meghatározott fajú és darabszámú vad ejthető, fogható el, és csak a törvény által engedélyezett módon és engedélyezett eszközzel, vagy ragadozó madárral.

Jelentkezzen most a képzésre!

Ne hagyja ki, jelentkezzen képzésünkre még ma. Nem fogja megbánni!