Laravel

Tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés

Aktuális képzések

Helyszín Időpont Jelentkezési határidő

Jelentkezés

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • érettségi vizsga, vagy
 • legalább 4 éves szakmai tapasztalat igazolása a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés b.) – e.) pontjaiban meghatározottak figyelembevételével, azaz a képzésre jelentkező - befektetési vállalkozásnál vagy befektetési alapkezelőnél a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett, vagy - az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves pénzügyi szakmai, biztosításszakmai, befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett
 • a képzésen résztvevő a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájárul természetes személyazonosító és lakcím adatai képző szerv általi kezeléséhez.
 • képzési jelentkezési lap kitöltése (Képző Szerv adja a képzésen)
 • Képzési szerződés aláírása Képzésben résztvevő által
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata a Képzésben résztvevő által, aláírva
 • a Képzésben résztvevő diplomájának vagy érettségi bizonyítványának közjegyző, vagy a kiállító intézmény által hitelesített másolata
 • ennek hiányában eredeti igazolás a 4 éves szakmai tapasztalatról,
 • adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat kitöltése (Képző Szerv adja a képzésen)
 • vizsgajelentkezési lap kitöltése, eredetiben (Képző Szerv adja a képzésen )

VIZSGA FELTÉTELEI

 • a hatósági képzésnek a hatósági vizsgára történő jelentkezés dátumát megelőzően legfeljebb tizenkét hónappal korábban történő teljesítése,
 • vizsgajelentkezési lap kitöltése,
 • nyilatkozat, amellyel a jelentkező hozzájárul a természetes személyazonosító- és lakcímadatainak a Hatóság általi kezeléséhez.
 • vizsgadíj (9000.- Ft) megfizetése az MNB felé

Vizsgajelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • vizsgadíj (9000.- Ft) megfizetésére vonatkozó igazolás,
 • a Képzésben résztvevő diplomájának, érettségi bizonyítványának közjegyző, vagy a kiállító intézmény által hitelesített másolata
 • ennek hiányában eredeti igazolás a 4 éves szakmai tapasztalatról,
 • a képző szerv által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a Képzésben résztvevő az oktatott vizsgatárgyakhoz rendelt óraszám legalább 80%-án részt vett.
 • egyéb: Képzési szerződésnek megfelelően

Képzés díja

28 000Ft

A képzés díját rendezheti átutalással a Pannon Oktatási Központ Kft. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 50800111-15556291-00000000 számú számlájára, vagy személyesen az irodánkban.

Vizsga díja

9 000Ft

Képzési tematika, tananyagegységek

Óraszám összesen: 30 óra

(3 egymást követő oktatási nap)

 

Kiknek kell tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgát tenniük?

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 2016. január elsejei hatállyal előírja, hogy befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál a szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben megbízás végrehajtását megvalósító üzletkötés munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban akkor végezhető, ha a természetes személy rendelkezik a Bszt-ben meghatározott szakmai képesítéssel.
Tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgát azoknak kell tenniük, akik nem rendelkeznek az alábbiakban felsorolt képesítések valamelyikével:
a.) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (ennek minősül például a közgazdász szakképzettség, a jogász szakképzettség; a könyvvizsgálói képesítés; a felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés)
vagy
b.) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel; banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel; befektetési tanácsadói szakképesítéssel; banki szakügyintézői szakképesítéssel; pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel; értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel; pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel; tőzsdei szakvizsgával; a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével.

Amennyiben a szakképesítési követelménnyel érintett természetes személy nem rendelkezik szakirányú felsőfokú iskolai végezettséggel vagy középiskolai végzettséggel és a felsorolt szakképesítések valamelyikével, akkor a jogszabályban meghatározott, az MNB által kiadott tőkepiaci hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány is elfogadható a szakmai képesítési követelmények teljesítéseként.

Mikortól kell megfelelni az új szabályoknak?

Az üzletkötéssel már foglalkozó személynek legkésőbb 2017. január 1-től kell megfelelnie a Bszt-ben előírt szakképesítési követelményeknek.

Jelentkezzen most a képzésre!

Ne hagyja ki, jelentkezzen képzésünkre még ma. Nem fogja megbánni!

Dokumentumok

Letöltés

Letöltés