Laravel

Pénzügyi szolgáltatásközvetítő hatósági képzés

Aktuális képzések

Helyszín Időpont Jelentkezési határidő

Jelentkezés

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

Jelentkezési lehetőség a "jelentkezés" menü segítségével vagy telefonon, valamint személyesen oktatóközpontunkban.

 • érettségi vizsga, vagy
 • legalább 4 éves szakmai tapasztalat igazolása a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5.§(3) bekezdés b.) – e.) pontjaiban meghatározottak figyelembevételével, azaz a képzésre jelentkező - hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásnál vagy hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi szolgáltatás közvetítők szakmai, érdekvédelmi vagy érdekképviseleti szervénél a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves pénzügyi szakmai tapasztalatot szerzett;
 • a képzésen résztvevő a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájárul természetes személyazonosító és lakcím adatai képző szerv általi kezeléséhez.
 • képzési jelentkezési lap kitöltése (Képző Szerv adja a képzésen)
 • Képzési szerződés aláírása Képzésben résztvevő által
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata a Képzésben résztvevő által aláírva
 • a Képzésben résztvevő diplomájának vagy érettségi bizonyítványának közjegyző, vagy a kiállító intézmény által hitelesített másolata,
 • ennek hiányában eredeti igazolás a 4 éves szakmai tapasztalatról,
 • adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat kitöltése (Képző Szerv adja a képzésen)
 • vizsgajelentkezési lap kitöltése, eredetiben (Képző Szerv adja a képzésen)

VIZSGA FELTÉTELEI

 • a hatósági képzésnek a hatósági vizsgára történő jelentkezés dátumát megelőzően legfeljebb tizenkét hónappal korábban történő teljesítése,
 • vizsgajelentkezési lap kitöltése,
 • nyilatkozat, amellyel a jelentkező hozzájárul a természetes személyazonosító- és lakcímadatainak a Hatóság általi kezeléséhez.
 • vizsgadíj (9000.- Ft) megfizetése az MNB felé

vizsgajelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • vizsgadíj (9000.- Ft) megfizetésére vonatkozó igazolás,
 • a Képzésben résztvevő diplomájának vagy érettségi bizonyítványának közjegyző, vagy a kiállító intézmény által hitelesített másolata,
 • ennek hiányában eredeti igazolás a 4 éves szakmai tapasztalatról,
 • a képző szerv által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a Képzésben résztvevő az oktatott vizsgatárgyakhoz rendelt óraszám legalább 80%-án részt vett.
 • egyéb: Képzési szerződésnek megfelelően

Képzés díja

28 000Ft

A képzés díját rendezheti átutalással a Pannon Oktatási Központ Kft. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 50800111-15556291-00000000 számú számlájára, vagy személyesen az irodánkban.

Vizsga díja

9 000Ft

Képzési tematika, tananyagegységek

Óraszám összesen: 30 óra

(3 egymást követő oktatási nap)

 

Kiknek ajánljuk a képzést!

Azoknak, akik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott pénzügyi szolgáltatásokat (például hiteleket, pénzügyi lízinget, befektetési terméknek nem minősülő megtakarításokat (betéteket, lakáselőtakarékossági betéteket, lakossági és vállalati fizetési számlákat stb.) szeretnék közvetíteni akár a fogyasztók (természetes személyek), akár jogi személyek (például gazdasági társaságok) felé és nem rendelkeznek a Hpt-ben meghatározott szakmai képesítések közül

 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (ennek minősül például a közgazdász szakképzettség, a jogász szakképzettség; a könyvvizsgálói képesítés; a felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés)

vagy

 • szakképesített bankreferensi szakképesítéssel; banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel; befektetési tanácsadói szakképesítéssel; banki szakügyintézői szakképesítéssel; pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel; értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel; pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel; tőzsdei szakvizsgával; a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével.

Jogszabály előír-e kötelező szakmai továbbképzést a pénzügyi szolgáltatások közvetítésével foglalkozók részére?

Igen. A 2016. március 21-én hatályba lépő 462/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet előírja ezt azoknak, akik jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing (a továbbiakban együtt: jelzáloghitel) nyújtásával, közvetítésével, továbbá hiteltanácsadással foglalkoznak. Ennek formája a kötelező belső képzés.

Milyen időközönként kötelező részt venni a belső képzésen?

Legalább évente köteles részt venni a belső képzésen és szakmai ismereteiről számot adni az a természetes személy, aki

 • a hitelezővel vagy a hitelközvetítővel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és aki a jelzáloghitel nyújtásban közvetlenül részt vesz vagy a jelzáloghitelezéssel kapcsolatos tevékenységek végzése során a fogyasztókkal kapcsolatot tart fenn;
 • közvetítői alvállalkozóval munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és aki a jelzáloghitelezéssel kapcsolatos tevékenységek végzése során a fogyasztókkal kapcsolatot tart fenn.

Legalább kétévente köteles részt venni a belső képzésen és szakmai ismereteiről számot adni az a természetes személy, aki

 • a hitelezővel vagy a hitelközvetítővel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és aki a fenti pontban meghatározott – az évente kötelező Képzésben résztvevő – természetes személy közvetlen felettese vagy ellenőrzi a tevékenységét.

Mikortól kell megfelelni az új szabályoknak?

Abban az esetben, ha a hitelező, a hitelközvetítő és közvetítői alvállalkozó 2014. március 20-án már jelzáloghitelezéssel kapcsolatos tevékenységet végzett, akkor 2017. március 21-ig kell megfelelnie a kormányrendeletben előírt szakmai követelményeknek és a belső képzésre vonatkozó előírásoknak.

A kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek a hitelező, a hitelközvetítő és a közvetítői alvállalkozó által foglalkoztatott személynek 2019. március 21-ig nem kell megfelelnie abban az esetben, ha hitelezőnél, hitelközvetítőnél, közvetítői alvállalkozónál a kormányrendelet 2016. március 21-i hatálybalépéséig vagy azt követően legalább másfél éves jelzáloghitelezéssel kapcsolatos szakmai tapasztalatot szerzett.

Jelentkezzen most a képzésre!

Ne hagyja ki, jelentkezzen képzésünkre még ma. Nem fogja megbánni!

Dokumentumok

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés