Laravel

GKI alapképzés

Aktuális képzések

Helyszín Időpont Jelentkezési határidő

Jelentkezés

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

- Meglévő D kategóriás vezetői engedély

- alapfokú iskolai végzettséggel,

- érvényes Eü- 2 – s csoportú egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolással,


VIZSGA FELTÉTELEI

Vizsgára bocsátás feltételei:

- kitöltött jelentkezési lap

- Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (2. csop.)

- az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

- a jelentkező írni, olvasni tud és a 8 általános iskolai osztályt elvégezte

- A képzés/tanfolyam tanóráin legalább 90%-ban részt vett és az első vizsgatevékenységig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- Elméleti vizsgára legkorábban a 24. életév betöltése előtt 3 hónappal bocsátható a tanuló.

- A tanfolyam/képzés igazolt teljesítése vagy annak elvégzése alól a 24/2005 (IV. 21.) GKM rendelet 4§ (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján a tanfolyammentes vizsgát tehet.

- nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,

- megfelel a külön jogszabályokban- 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. §, 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet; meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban- 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 15. §- ban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 24. életévét.

- sikeres elméleti vizsgát tett

- nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,

- megfelel a külön jogszabályokban- 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. §, 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet; meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban- 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 15. §- ban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek

- rendelkezik „B” és „C” kategóriás jogosítvánnyal.

- a képzés/tanfolyam által meghatározott kötelező órán (29)részt vett illetve az előírt menettávolságot (348 km) teljesítette.


Képzés díja

80 000Ft

A képzés díját rendezheti átutalással a Pannon Oktatási Központ Kft. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 50800111-15556291-00000000 számú számlájára, vagy személyesen az irodánkban.

Vizsga díja

36 200Ft

Képzési tematika, tananyagegységek

A képzés időtartama: 35 óra

Elmélet: tanórák időtartama 45 perc 

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10 óra

Előírások alkalmazása 10 óra

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10 óra

Gyakorlat: tanórák időtartama 50 perc

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 5 óra


A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések:

a) A „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett: gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; szakirányú műszaki oktatói oklevél.

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;gépjármű technikus tiszti képesítés; harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi): közúti járműgépész; közlekedésgépész; gépjármű-technikai; gépjárműüzemi; mezőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépjavító; építőgépész; gépjárművezető és -karbantartó.

- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány: autószerelő; anyagmozgatógép-szerelő; építőgép-szerelő; mezőgazdasági gépszerelő; gépjárművezető és -karbantartó; mezőgazdasági gépész; fakitermelési gépkezelő; állattartó telepi gépész; kertészeti gépész; növénytermesztő gépész; erdőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A GKI kártya kiadásával kapcsolatos információk:

A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” - a gépkocsivezető választása szerint - személyesen vehető át a közlekedési hatóság hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos iratként továbbítható.

Tansegédlet:

C,D kategóriás GKI tankönyv + Fuvarozói kézikönyv


Az engedélyező hatóság megnevezése:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Elérhetőség: 06- 1/814-1818, kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu


Jelentkezzen most a képzésre!

Ne hagyja ki, jelentkezzen képzésünkre még ma. Nem fogja megbánni!