Laravel

Független biztosításközvetítő hatósági képzés

Aktuális képzések

Helyszín Időpont Jelentkezési határidő

Jelentkezés

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • érettségi vizsga, vagy
 • legalább 4 éves szakmai tapasztalat igazolása a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdés b.) – e.) pontjaiban meghatározottak figyelembevételével, azaz a képzésre jelentkező - biztosítónál, viszontbiztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepénél vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdekképviseleti szervénél a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett;
 • a képzésen résztvevő a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájárul természetes személyazonosító és lakcímadatai képző szerv általi kezeléséhez.
 • képzési jelentkezési lap kitöltése (Képző Szerv adja a képzésen)
 • Képzési szerződés a Képzésben résztvevő által aláírva
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata a Képzésben résztvevő által aláírva
 • a Képzésben résztvevő diplomájának vagy érettségi bizonyítványának közjegyző, vagy a kiállító intézmény által hitelesített másolata, vagy
 • ennek hiányában eredeti igazolás a 4 éves szakmai tapasztalatról,
 • adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat kitöltése (Képző Szerv adja a képzésen)
 • vizsgajelentkezési lap kitöltése, eredetiben (Képző Szerv adja a képzésen)

VIZSGA FELTÉTELEI

 • a hatósági képzésnek a hatósági vizsgára történő jelentkezés dátumát megelőzően legfeljebb tizenkét hónappal korábban történő teljesítése,
 • vizsgajelentkezési lap kitöltése,
 • nyilatkozat, amellyel a jelentkező hozzájárul a természetes személyazonosító- és lakcímadatainak a Hatóság általi kezeléséhez.
 • vizsgadíj (9000.- Ft) megfizetése az MNB felé

Vizsgajelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • vizsgadíj (9000.- Ft) megfizetésére vonatkozó igazolás,
 • a Képzésben résztvevő diplomájának, érettségi bizonyítványának közjegyző, vagy a kiállító intézmény által hitelesített másolata,
 • ennek hiányában eredeti igazolás a 4 éves szakmai tapasztalatról,
 • a képző szerv által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a Képzésben résztvevő az oktatott vizsgatárgyakhoz rendelt óraszám legalább 80%-án részt vett.
 • egyéb: Képzési szerződésnek megfelelően

Képzés díja

30 000Ft

A képzés díját rendezheti átutalással a Pannon Oktatási Központ Kft. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 50800111-15556291-00000000 számú számlájára, vagy személyesen az irodánkban.

Vizsga díja

9 000Ft

Képzési tematika, tananyagegységek

Független biztosításközvetítő hatósági képzés     

(4 egymást követő oktatási nap)


Kinek ajánljuk a képzést?


Kiknek kell függő vagy független biztosításközvetítői hatósági vizsgát tenniük?


Azoknak a természetes személyeknek, akik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) alapján a biztosítási szerződés létrehozására irányuló üzletszerű tevékenységet kívánnak végezni, akár függő, akár független biztosításközvetítőként, és nem rendelkeznek


    felsőfokú végzettséggel (bármilyen főiskolai vagy egyetemi végzettséggel)

    biztosításközvetítő szakképesítéssel; függő biztosításközvetítői szakképesítéssel; független biztosításközvetítői szakképesítéssel; biztosítási tanácsadó szakképesítéssel.


Biztosítási szerződés létrehozására irányuló üzletszerű tevékenységnek minősül: biztosítási szerződések megkötésének elősegítése, biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás, a biztosítási szerződések megkötésére, a biztosítási szerződések értékesítésének szervezésére irányuló, továbbá a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés

Jogszabály előír-e kötelező szakmai továbbképzést a pénzügyi szolgáltatások közvetítésével foglalkozók részére?


Igen. A Bit. úgy rendelkezik, hogy biztosításközvetítői tevékenységet csak az a természetes személy végezhet, aki az általa közvetített vagy a jövőben közvetíteni szándékozott biztosítási termék vonatkozásában szakmai továbbképzésen részt vesz. Ezt a képzést biztosító, többes ügynök vagy független biztosításközvetítő végezheti, továbbá a felsoroltak hatósági képzést nyújtó képző szervet is megbízhatnak a szakmai képzés lebonyolítására.

Jelentkezzen most a képzésre!

Ne hagyja ki, jelentkezzen képzésünkre még ma. Nem fogja megbánni!

Dokumentumok

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés